การประชุมโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE วันที่ 21 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จ.นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทักษิณ อาชวาคม อดีตผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับตัวแทนสมาชิก 8 กลุ่มธุรกิจ ในการประชุมโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE ที่ศูนย์ฯ จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE วันที่ 19 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน นายธัชชัย มนต์ขลัง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม ต้อนรับคณะวิทยากรจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE ร่วมกับตัวแทนสมาชิก 8 กลุ่ม จากวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าแร่ วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ข้าวโป่งสมุนไพรบ้านท่าตูม ปลาร้าบองสมุนไพรบ้านหนองหล่ม ทอผ้าขาวม้าบ้านโนนภิบาล ทอผ้าฝ้ายแปรรูป และกระเป๋าสายทองบ้านลาด ทอผ้าไหมบ้านลาดเจริญ จัดที่ศูนย์ฯ มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 17 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 นายประยม พรมบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE ต้อนรับคณะวิทยากรจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับตัวแทนสมาชิก 8 กลุ่มธุรกิจ จากกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กาละแมจิราพันธ์ ทอผ้าบ้านโป่งเทวี วิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธ์ข้าวชุมชนบ้านโป่งเทวี ข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์ ขนมเปี๊ยะตาอุ่น โฮมสเตย์บ้านโป่งเทวีที่รัก และกลุ่มไส้เดือนทำเงิน ที่ศูนย์ฯ เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Continue reading