โครงการ BSE

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE วันที่ 19 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน นายธัชชัย มนต์ขลัง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม ต้อนรับคณะวิทยากรจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE ร่วมกับตัวแทนสมาชิก 8 กลุ่ม จากวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าแร่ วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ข้าวโป่งสมุนไพรบ้านท่าตูม ปลาร้าบองสมุนไพรบ้านหนองหล่ม ทอผ้าขาวม้าบ้านโนนภิบาล ทอผ้าฝ้ายแปรรูป และกระเป๋าสายทองบ้านลาด ทอผ้าไหมบ้านลาดเจริญ จัดที่ศูนย์ฯ มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม