การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารเพื่อบริโภคและสร้างรายได้ “โครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต : Regenerating Life” เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษจิกายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน ร่วมเปิดการอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ในโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life)  ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปลูกพืชผักโดยใช้พื้นที่น้อย น้ำน้อย แรงน้อย และให้ผลผลิตเร็ว ผ่านการปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเตรียมดิน การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า การเพาะถั่วงอก การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน วิธีการดูแลรักษา และการเก็บผลผลิต พร้อมมอบอุปกรณ์เพาะปลูกเพื่อให้มีแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพไว้บริโภคในครัวเรือน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีชัยพัทยา จังหวัดชลบุรี

Continue reading