วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา”

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา"   (โครงการการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา) ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563  ร่วมกับทีมวิทยากรจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งมีหัวข้อการอบรมฯ ดังนี้  How Canadian Casinos Are Embracing Technology Canadian casinos have long been a...

Continue reading