โครงการ BSE

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 17 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 นายประยม พรมบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE ต้อนรับคณะวิทยากรจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับตัวแทนสมาชิก 8 กลุ่มธุรกิจ จากกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กาละแมจิราพันธ์ ทอผ้าบ้านโป่งเทวี วิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธ์ข้าวชุมชนบ้านโป่งเทวี ข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์ ขนมเปี๊ยะตาอุ่น โฮมสเตย์บ้านโป่งเทวีที่รัก และกลุ่มไส้เดือนทำเงิน ที่ศูนย์ฯ เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย