คุณ Jane Holloway, Ford Fund Manager International Markets Group (IMG) & China Ford Service (Thailand) Co., Ltd. พร้อมคณะ และทีมงานจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมในโครงการ Ford Water Go Green

คุณ Jane Holloway, Ford Fund Manager International Markets Group (IMG) & China Ford Service (Thailand) Co., Ltd. พร้อมคณะ และทีมงานจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมในโครงการ Ford Water Go Green ที่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ,โรงเรียนวัดเกาะ(กริ่มกำพล) ต.หนองตะพาน...

Continue reading