การอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ Coding

ในวันที่ 23-25 ก.ย.62 และ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 บริษัท ELERNITY (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ Coding” ให้แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของสมาคมฯ และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 13 โรงเรียน ณ FYI Center Building 2 ถ.พระราม 4 คลองเตย...

Continue reading