ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE เรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการสร้างความร่วมมือเพื่อธุรกิจที่มีนวัตกรรม Best-Practice and Partnership for Innovative Business ร่วมกับสมาชิก 8 กลุ่มธุรกิจในโครงการพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และองค์กรธุรกิจในพื้นที่เมื่อ 13 พฤศจิกายน 66 ณ.ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน มหาสารคาม