ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์มีชัย,ครู กศน.และผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย,สารวัตร,แพทย์ ตำบลป่าปอ เข้าร่วมประชุมสัญจร ที่เรือนเพาะชำบ้านเสือเฒ่าตำบลป่าปอ

เรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผมนายเเภา จำศักดิ์ กำนันตำบลป่าปอ ร่วมด้วยเกษตรอำเภอ,เจ้าหน้าที่ศูนย์มีชัย,ครู กศน.และผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย,สารวัตร,แพทย์ ตำบลป่าปอ เข้าร่วมประชุมสัญจร ที่เรือนเพาะชำบ้านเสือเฒ่าตำบลป่าปอ แล้วได้ทำการหยอดเชื้อเห็ดต้นยางนา เพื่อแจกจ่ายพี่น้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ