ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติครั้งที่ 6

การจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติครั้งที่ 6 (6th International Conference on Family Planning: ICFP2022)

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 6 (6thInternational Conference on Family Planning 2022: ICFP 2022) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช (PEACH) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเป็นตัวแทนในการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อพัฒนางานวิจัย งานวิชาการด้านการวางแผนครอบครัว การบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนาประชากรในมิติต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลก

ในพิธีเปิดงานมีการมอบรางวัล “Global Humanitarian Award”ให้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(PDA)โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และMr.Jose “Oying”Rimon II ผู้อำนวยการสถาบัน Bill & Melinda Gates ร่วมแสดงความยินดี

ภายในงานสมาคมฯ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านวางแผนครอบครัวที่ใช้นวัตกรรมเชื่อมโยงไปสู่งานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงขบวนพาเหรด(Condom Night Parade) และกิจกรรมเกมเป่าถุงยางอนามัย (Condom Blowing Competition)ที่ได้รับความสนใจและสร้างสีสันในงานเป็นอย่างมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย: โสภิดา อัศวกลาง หัวหน้ากองธุรกิจเพื่อสังคม