ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงโครงการและจัดอบรม “รักอย่างไรให้ชาญฉลาด”ในโครงการวัยรุ่นกล้าปลอดภัยอายติดโรคปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายสุขภาพชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดอบรม “รักอย่างไรให้ชาญฉลาด”ในโครงการวัยรุ่นกล้าปลอดภัยอายติดโรคปีที่ 2 ณ ห้องประชุมโคราชโดยมีอาจารย์ และนักศึกษาแกนนำจาก 7 สถาบัน วิทยาลัยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาอาสาสมัครแกนหลักในการสื่อสารความคิดคิดเชิงบวก และสร้างค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อคู่และสังคม