ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในเขตบางเขน3 ชมรมจากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพร้อมสุข ชมรมผู้สูงอายุชุมชนไปรษณีย์ รามอินทรา65 และชมรมผู้สูงอายุเคหะรามอินทรา กม.4