ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารจากบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) และ ผู้จัดการอาวุโสด้านการบริหารจัดการน้ำและสภาพอากาศอย่างยั่งยืน The Coca-Cola Company, ASEAN & South Pacific (สำนักงานประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงค์โปร) เข้าพบ ผอ.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมฯ นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมฯ

วันที่ 20 มิ.ย. 2566 คณะผู้บริหารจากบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) และ ผู้จัดการอาวุโสด้านการบริหารจัดการน้ำและสภาพอากาศอย่างยั่งยืน The Coca-Cola Company, ASEAN & South Pacific (สำนักงานประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงค์โปร) เข้าพบ ผอ.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมฯ นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องประชุมกัปตันคอนดอมบาร์ ร้านอาหารซี แอนด์ ซี กรุงเทพมหานคร