ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายสะเต็ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2564

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้

จัดค่าย STEM (English Program) แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของน้องๆ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 64
ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่