ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2566 คุณอุไร หอมทวี ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพชุมชนและจัดหาทุน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมด้วยคุณสมรธรรม สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองฯ และคุณสรินทร สารโกศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา (ฝึกภาคปฏิบัติ 2 ภาคฤดูร้อน) จำนวน 6 คน ที่เข้ารับการฝึกงานที่ฝ่ายสุขภาพชุมชนและจัดหาทุน โดยมีระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-27 กรกฎาคม 2566