ข่าวประชาสัมพันธ์

“เมล่อนของพี่…เติมรอยยิ้มให้น้อง” ณโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทจ.สมุทรสาคร

“เมล่อนของพี่…เติมรอยยิ้มให้น้อง” ณโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทจ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร ได้ฤกษ์ตัดเมล่อนการกุศลเพื่อนำรายได้เข้าสมทบทุนให้กับโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท นำไปซ่อมสนามเด็กเล่นและขยายโรงเรือนปลูกเมล่อนเพิ่ม โดยงานวันนี้มีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, พระมหาทิวากร อาภฺทโธ เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท ,เจ้าอาวาสวัดแหลมสุวรรณาราม, เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขาราม, นางสาวนริสรา พ่วงกองนะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท, ดร.รังสรรค์ เจียระไน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นายบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด, พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร,นายวิลาส เตโชผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ผู้แทนมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ, ผู้แทนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมการประมูลเมล่อน “เมล่อนของพี่…เติมรอยยิ้มให้น้อง”ในครั้งนี้ ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในโรงเรียนให้เกิดเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนคณะครูและผู้บริหารตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “ทฤษฎีคนบนฟ้า สู่การพัฒนาที่ยังยืน” โดยได้รับการขับเคลื่อนจากเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา จากการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาประชากรชุมชน และมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียน มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน ได้เข้ามาศึกษาสร้างทักษะสร้างอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ส่วนเงินรายได้จากการจัดประมูลเมล่อนนี้ จะนำไปใช้ในการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และเป็นทุนหมุนเวียนในการปลูกเมล่อนและขยายโรงเรือนเพิ่ม รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป