ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟอร์ดได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สานต่อกิจกรรมโครงการ ‘การจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์’ หรือ ‘Water Go Green 2023’

ร่วมแสดงความยินดีกับ ซับใต้สะเต็มแคมป์ เขาใหญ่ ได้รับ“รางวัลกินรี 66” เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 คุณบุญกิต กงทองลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท2 คุณวสันต์ โพพา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซับใต้ จ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานรับพระราชทานรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing Attraction) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร