ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุพจน์ สายจันทร์กำนัน ต.แคนเหนือพร้อมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ตำบล ประชุมสัญจร ระดับตำบลชี้แจงข้อราชการงานต่างๆเเละงานตามโครงการต้นไม้เพื่อเรา

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เวลา 10.00น.นายสุพจน์ สายจันทร์กำนัน ต.แคนเหนือพร้อมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ตำบล ประชุมสัญจร ระดับตำบลชี้แจงข้อราชการงานต่างๆเเละงานตามโครงการต้นไม้เพื่อเรา พร้อมกับมีการราดเชื้อเห็ดในกล้ายางนา ทีแปลงเพาะพันธ์ วัดบ้านโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ