ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายสะเต็ม ค่ายโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้

จัดค่าย STEMแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของน้องๆ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9-10 เมษายน 2564

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่