โครงการ ต้นไม้เพื่อเรา
โครงการ “ต้นไม้เพื่อเรา” อีกรูปแบบหนึ่งของการบรรเทาปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ด้วยการมอบให้ชุมชนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในป่าชุมชน ในบริเวณโรงเรียน ในบริเวณวัด หรือบริเวณริมถนน ฯลฯ ช่วยลดข้อจำกัดของการไม่มีพื้นที่ปลูกป่า และไม่มีเวลาดูแลต้นไม้
ต้นไม้แต่ละต้นจะได้มาจากการส่งเสริมให้ชุมชนเพาะกล้าด้วยตนเอง การขอสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน หรือขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อาจไม่มีเวลาหรือไม่พร้อมที่จะปลูกเอง ต้นไม้ที่ปลูกแล้วแต่ละต้น จะมีการติดตามและดูแลให้อยู่รอดโดยชุมชน

แค่คลิกก็สมารถปลูกต้นไม้ได้
ชุมชนของเราจะดูแลต้นไม้ของคุณ
บริจาค 30บาท สำหรับต้นไม้ 1 ต้น

คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
เราขอรับรองว่าการบริจาคของคุณจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพัฒนาและชุมชนโดยตรง
พันธุ์ไม้ที่เราปลูก
Gurjan

ยางนา

Takian

ตะเคียน

Tamarind

มะขาม

Bermese rosewood

ประดู่ป่า

Pod mahogany

มะค่าโมง

Pink Mempat

ติ้วป่า

White Trumpet Tree

แคนา

Kassod Tree

ขี้เหล็ก

พื้นที่โครงการ

สมาคมฯมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปฏิบัติการของเราทั่วประเทศไทย

 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพังงา

ประมาณการจะมีการปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นต่อปี ตามจำนวนประชากรในพื้นที่