โครงการศึกษาดูงานกับ PDA (PDA Study Tour)

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานกับ PDA

  • เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนของชุมชนชนบท ในประเทศไทย
  • เพื่อแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ PDA ในเรื่องของการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน
  • เพื่อสำรวจความเกี่ยวพันระหว่าง การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ การอนุรักษ์ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาเมือง ความเสมอภาคทางเพศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและนวัตกรรมทางสังคม

จุดเด่นของการศึกษาดูงานกับ PDA

  • เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ PDA, ศูนย์พัฒนาชนบทภายในประเทศและจุดดำเนินโครงการในหมู่บ้าน
  • เยี่ยมชมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
  • เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
  • เยี่ยมชมองค์กรอื่นๆตามความประสงค์
  • ศึกษาดูงานในกรุงเทพและภาคใต้ของประเทศไทย หรือ ในกรุงเทพฯและภาคเหนือของประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
Email : lucy@pda.or.th
โทรศัพท์ : 02-2294611-28 ต่อ 402

โปรแกรมการศึกษาดูงาน

โปรแกรมที่ 1 : ศึกษาดูงานเรื่องนวัตกรรมทางสังคม Organisational Sustainability Study Tour Itinerary

วันที่ 1
16:00 น.      เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่
18:00 น.      รับประทานอาหารเย็น / ค้างคืนที่เชียงใหม่

วันที่ 2
09:00 น.      เยี่ยมชมโรงเรียนศรีสังวาล ซึ่งเป็นโรงเรียนใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
12:00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น.      เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
15:30 น.      แวะถ่ายรูปที่มหาวิทยาลับเชียงใหม่ และ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
16:30 น.      ชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล
18:00 น.      รับประทานอาหารเย็น / ค้างคืนที่เชียงใหม่

วันที่ 3
09:00 น.      เยี่ยมชมร้านนวดของสถานฝึกอาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
12:00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
15:20 น.      เดินทางไป กทม. โดยเครื่องบิน
18:00 น.      ฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ PDA และ รับประทานอาหารเย็น / ค้างคืนที่กทม.

วันที่ 4
08:30 น.      เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ์
13:00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
15:00 น.      เยี่ยมชมบ้านพักผู้สูงอายุ ภายใต้สภากาชาดไทย
18:00 น.      รับประทานอาหารเย็น / ค้างคืนที่กทม.

วันที่ 5
12:25 น.      เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมที่ 2 :ศึกษาดูงานเรื่องความยั่งยืนขององค์กร Organisational Sustainability Study Tour Itinerary

วันที่ 1

18:00 น.     เดินทางถึง กทม.
19:30 น.     รับประทานอาหารเย็น/ค้างคืนที่กทม.

วันที่ 2

09:00 น.     เยี่ยมชมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
11:00 น.     ฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ PDA และ รับประทานอาหารกลางวัน
15:05 น.     เดินทางไปจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบิน
18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น/ ค้างคืนที่เชียงราย

วันที่ 3

09:00 น.     เยี่ยมชมโครงการธนาคารหมู่บ้านสบคำ
11:00 น.     เยี่ยมชมหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
12:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น.     เยี่ยมชมจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ
15:00 น.     เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ
16:30 น.     เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น
18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น/ค้างคืนที่เชียงราย

วันที่ 4

09:00 น.     เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้าของ pda
10:00 น.     เดินทางไปเชียงใหม่
11:00 น.     เยี่ยมชมสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่
12:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น.     เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
16:00 น.     เยี่ยมชมประตูท่าแพ
18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น/ค้างคืนที่เชียงใหม่

วันที่ 5

09:00 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมที่ 3 : ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาชุมชน Community Development Study Tour Itinerary

วันที่ 1

12:00 น.     เดินทางถึง กทม.
13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
15:00 น.     เยี่ยมชมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น/ค้างคืนที่กทม.

วันที่ 2

09:00 น.     ฟังการบรรยายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
12:00 น.     รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยเจ้าหน้าที่  PDA
16:00 น.     เดินทางไปจังหวัดกระบี่ด้วยเครื่องบิน
18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น/ค้างคืนที่กระบี่

วันที่ 3

09:00 น.     ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่บรรยายเรื่องโครงการฟื้นฟูหลังเกิดสึนามิ
10:00 น.     เยี่ยมชมโครงการธนาคารหมู่บ้านบ้านคลองคล้าย
12:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น.     Visit Koh Kiam Tai Village Women’s Group Project
16:00 น.     เดินทางไปภูเก็ต
18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น/ค้างคืนที่ภูเก็ต

วันที่ 4

09:00 น.     เยี่ยมชมโครงการพัฒนาชุมชนบ้านสามช่องเหนือ
12:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น/ค้างคืนที่ภูเก็ต

วันที่ 5

09:00 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ