ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเชียงราย 8Aug63 4

โครงการสยามพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาชีพเรื่องเกษตรแนวทฤษฎีใหม่และฝึกอบรมอาชีพการทำหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย

โครงการสยามพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาชีพเรื่องเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของ มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช และอาชีพการปลูกไม้ผลยืนต้นประเภท โกโก้ ณ สวนโกโก้แลนด์ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายมีอาชีพและรายได้ทีมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพการทำหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มเย็บผ้า หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 9 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 ครอบครัว และได้นำหน้ากากผ้าจากการฝึกอบรมไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางแพทย์และอาสาสมัครที่ประจำด่านคัดกรองโรคต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 1,000 ชิ้น
news-02-10-2019-01

การอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ Coding

ในวันที่ 23-25 ก.ย.62 และ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 บริษัท ELERNITY (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ Coding” ให้แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของสมาคมฯ และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 13 โรงเรียน ณ FYI Center Building 2 ถ.พระราม 4 คลองเตย...
DSC_2993a

พิธีมอบรางวัลโครงการ Young Creative Environment Artist ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานเปิดตัว TBCSD New Chapter งาน Gala Dinner และร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการ Young Creative Environment Artist ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ การบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว...
Ford-award-1-banner

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019” ระดับอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019” หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) จากฟอร์ด ประเทศไทย Facebook : ฟอร์ด https://www.facebook.com/FordThailand/
Ford-award-2-banner

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019” ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019” หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) จากฟอร์ด ประเทศไทย Facebook : ฟอร์ด https://www.facebook.com/FordThailand/