ข่าวประชาสัมพันธ์

1-

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ใน 4 ชมรม

เมื่อวันที่ 27มกราคม 2566นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ใน 4 ชมรมจากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ชมรมผู้สูงอายุทุ่งเศรษฐี 555 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข57 (บุญเรือง ล้ำเลิศ) และชมรมผู้สูงอายุเปรมฤทัย20
P_3

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในเขตบางเขน3 ชมรมจากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพร้อมสุข ชมรมผู้สูงอายุชุมชนไปรษณีย์ รามอินทรา65 และชมรมผู้สูงอายุเคหะรามอินทรา กม.4
ICFP 1

การจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติครั้งที่ 6

การจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติครั้งที่ 6 (6th International Conference on Family Planning: ICFP2022) ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 6 (6thInternational Conference on Family Planning 2022: ICFP 2022) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช (PEACH) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข...
LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน 3 พฤศจิกายน 65_๒๒๑๑๐๗

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ” เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในเขตมีนบุรี 4 ชมรม จากชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์กีฬา 72 พรรษา ชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี และชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2
FORD 19

ฟอร์ดเดินหน้าเสริมทักษะผู้สูงอายุผ่านโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ปีที่ 3

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เดินหน้าสานต่อโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพในโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Ford Regenerating Life) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้การทำเกษตรแบบเร่งด่วน โดยใช้พื้นที่น้อย น้ำน้อย แรงน้อย พร้อมขยายกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปยังผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทย จำนวน 300 ครัวเรือน ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการในผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะด้านดิจิทัลจากการขายสินค้าในชุมชนออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้และส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง นับเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน
4

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนคว้ารางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN RDPF Leadership Awards)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนคว้ารางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN RDPF Leadership Awards) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมฯ นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมพิธีรับมอบรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Rural...
10

Water Go Green 2022: ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทำ“ระบบจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอาหารและรายได้” โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี

Water Go Green 2022: ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทำ“ระบบจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอาหารและรายได้” โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 กันยายน 2565 คุณวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกว่า 40 คน ร่วมกิจกรรม Water Go Green 2022: “โครงการจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างอาหารและรายได้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7...
LINE_ALBUM_เขตหนองแขม 2-3 ส.ค._๒๒๐๘๐๓_1

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตหนองแขม

นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้กล่าวเปิดการอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน”ณห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จาก 4 ชมรมในเขตหนองแขมจากชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 48นาควัชระอุทิศชมรมผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 81 ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพุดตาน และชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รู้วิธีป้องกันโรค เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย...
IMG_1614

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเขตมีนบุรี และ เขตบางเขน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจัดอบรม“โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคมจัดให้ชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี 4 ชมรม จากชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์กีฬา 72 พรรษา ชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี และชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 วันที่ 20-21 กรกฎาคมจัดให้ชมรมผู้สูงอายุเขตบางเขน 2 ชมรม จากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพร้อมสุข และชมรมผู้สูงอายุเคหะรามอินทรา กม.4(หลักสูตร2 วัน) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพรู้วิธีป้องกันโรคเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย...