ข่าวประชาสัมพันธ์

minifarm covid 8 aug 2020

หลักสูตรอบรมมินิฟาร์มต้านโควิด หลักสูตรพิเศษ  2 วัน 1 คืน  ระหว่างวันที่ 3 – 4  กันยายน 2563 จัดโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด

news donation aug 8 2020 1

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน บริจาคอุปกรณ์ป้องกันทาง การแพทย์สำหรับใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านรายละเอียด

ข่าวเชียงราย 8Aug63 4

โครงการสยามพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาชีพเรื่องเกษตรแนวทฤษฎีใหม่และฝึกอบรมอาชีพการทำหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย

อ่านรายละเอียด