ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบท ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบท ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่  เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาญจนบุรีนครศรีธรรมราช (และพังงา)  และกระบี่

รายละเอียดโครงการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ Facebook ดิจิทัลเพื่อชุมชน