ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019” ระดับอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2019”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
จากฟอร์ด ประเทศไทย
Facebook : ฟอร์ด
https://www.facebook.com/FordThailand/