ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน บริจาคอุปกรณ์ป้องกันทาง การแพทย์สำหรับใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน บริจาคอุปกรณ์ป้องกันทาง การแพทย์สำหรับใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น หน้ากาก N95 5,000 ชิ้น ชุดตรวจวัดไข้ 500 ชุด และชุดป้องกันทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว 50 ชุด รวมมูลค่าประมาณ 1.6 ล้านบาท โดยมี นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเป็นผู้แทนส่งมอบให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา