ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโคราช ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ดำเนินการใน 5 เขต 20 ชมรม และได้รับเกียรติจาก ผอ.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมฯ และนายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ร่วมปาฐกถาพิเศษ และการเสวนา“แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก้าวต่อไปของสังคมผู้สูงอายุ”โดยตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 5 เขต