ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจในโครงการ KAS-BSE

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ สิริบุญ  ผู้อำนวยการสมาคมฯ สาขาเชียงราย นางปฤษณา จิยะพงศ์ หัวหน้าศูนย์ พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า ได้ต้อนรับคณะจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ดร. เซลีน อแก็ธ คาโร (Dr. Celine-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย คุณอรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล ผู้จัดการโครงการ คุณภัคฐิภา นิลแก้ว เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจในโครงการKAS-BSE ณ.ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโป่งเทวี หมู่ 5 ต.บ้านโป่ง และกลุ่มไส้เดือนทำเงินบ้านสันปูเลย ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีนายศราวุธ ชัยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง นายพงค์ ชัยอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายวันชัย ยาวุฒิ ผู้ช่วยกำนันตำบลบ้านโป่ง พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่ม ได้ให้การต้อนรับคณะ ในครั้งนี้ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเดินงามของสมาคมฯ สาขาเชียงราย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวเขาของสมาคมฯ และในวันที่ 4 ธันวาคม ได้เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าจก) บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย