ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา นำคณบดีและคณาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตร “Mechai Farm Pattaya” เบิร์ด แอนด์ บี รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  

วันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) นำคณบดีและคณาจารย์  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน 

  • ศูนย์เรียนรู้การเกษตร  Mechai Farm Pattaya  เบิร์ด แอนด์ บี รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  
  • โรงเรียนวัดกระเฉท อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  • โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง