ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์สำนักงานใหญ่กรุงเบอร์ลินเดินทางเข้าพบ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ต้อนรับ
นายคริสเตียน เอ็ซเล่อ หัวหน้าทีมเอเชียและแปซิฟิก ฝ่ายความร่วมมือภาคพื้นยุโรปและนานาชาติ มูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์สำนักงานใหญ่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย ดร.เซลีน-อแก็ธ คาโร ผู้แทนมูลนิธิฯ
ประจำประเทศไทย และคุณอรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล ผู้จัดการโครงการ เดินทางเข้าพบ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ