ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายสะเต็ม ค่ายโรงเรียนห้วยยอด ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้

จัดค่าย STEMแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของน้องๆ โรงเรียนห้วยยอด 8-9 เมษายน 64

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่