ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลโครงการ Young Creative Environment Artist ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานเปิดตัว TBCSD New Chapter งาน Gala Dinner และร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการ Young Creative Environment Artist ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ การบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว การใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนขึ้น ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.