ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมมินิฟาร์มต้านโควิด หลักสูตรพิเศษ  2 วัน 1 คืน  ระหว่างวันที่ 3 – 4  กันยายน 2563 จัดโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรอบรมมินิฟาร์มต้านโควิด

การจัดการมินิฟาร์มบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรพอเพียงกับชีวิตวิถีใหม่)

หลักสูตรพิเศษ  2 วัน 1 คืน  ระหว่างวันที่ 3 – 4  กันยายน 2563

จัดโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

อบรมมินิฟาร์มดีอย่างไร

             มินิฟาร์ม (Mini Farm) คือ ฟาร์มขนาดเล็กในความฝันของใครหลายๆ คน ที่ต้องการปลูกผักหรือผลิตอาหาร ปลอดสารพิษในครัวเรือนโดยมีพื้นที่เพาะปลูกหรือสวนเป็นของตนเองเพื่อปลูกในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และสามารถรับประทานผัก อาหารที่ผลิตได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และถ้าเหลือก็จำหน่ายในชุมชน มินิฟาร์ม เป็นแนวคิดที่เกิดจาการใช้ประโยชน์จากน้ำ ที่ดิน และแรงงานในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมินิฟาร์ม จะเป็นแหล่งอาหาร รายได้ และแหล่งการเรียนรู้ทั้งทางด้านการจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ที่ผ่านมาหลายคนมองว่าการที่จะทำกิจกรรมให้เกิดรายได้ และเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนนั้นต้องใช้พื้นที่กว้างขวาง ห่างไกลบ้านเรือนและมีแหล่งน้ำอย่างมากมาย ในทางตรงกันข้าม มินิฟาร์ม เป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ข้างบ้านเรือนตั้งแต่ 100 – 400 ตารางเมตร ก็สามารถสร้างรายได้ 3,000 บาท/เดือน ขี้นไป นอกจากนี้ยังใช้น้ำในปริมาณน้อย คุ้มค่า เจ้าของสามารถดูแลได้อย่างสม่ำเสมอ

             มินิฟาร์ม เป็นศัพท์ที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร จากประสบการณ์การใช้น้ำและดินอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดของศูนย์ซีเบิร์ด ที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผัก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ เป็นต้น กิจกรรมในมินิฟาร์มมีหลากหลายประกอบด้วย การปลูกมะนาวในวงบ่อ การปลูกผักในตะกร้า หรือในเข่ง การเพาะเห็ดคอนโด การเพาะทานตะวันงอก การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ การเลี้ยงกบคอนโด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงจิ้งหรีด  การเลี้ยงปูนา การเลี้ยงมดแดง การเลี้ยงไข่ผำ  กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่  ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยนำผลผลิตมารับประทานเองอย่างน่าพึงพอใจ เนื่องจากสะอาด ปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งการฉีดยาฆ่าแมลงหรือการดัดแปลงพันธุกรรมในพืชใดๆ ทั้งสิ้น สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวจากการจำหน่ายให้ชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chakkaratcamp.com/