เว็บไซต์ ข้อมูลที่น่าสนใจ

website Covid 19 icon

สถานการณ์ โควิด-19

เว็บไซต์ที่รายงานรายงานสถานการณ์ โควิด-19 จำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่หายป่วย ผู้ที่รักษาตัวอยู่ใน รพ. และ ผู้เสียชีวิต

logo-welove
(New)

ม33เรารักกัน

เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม จำนวน 4,000 บาท

logo-wewin

เราชนะ

เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ

Thaichana icon

ไทยชนะ

เว็บไซต์ที่ให้ร้านค้าได้ลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code ซึ่งใช้เก็บข้อมูลการเข้า-ออก ของลูกค้า

Air4Thai icon

คุณภาพอากาศของประเทศไทย

เว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทย ที่รวบรวมจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

website DOAE icon

กรมส่งเสริมการเกษตร

ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร

website sso icon

สำนักงานประกันสังคม

ให้บริการลงทะเบียนผู้ประกันตน ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ และ เปลี่ยนสถานพยาบาล

kbank icon

ธนาคารกสิกรไทย

เว็ยไซต์ที่ให้บริการในการทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย

krunsri icon

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เว็ยไซต์ที่ให้บริการในการทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

krungthai icon

ธนาคารกรุงไทย

เว็ยไซต์ที่ให้บริการในการทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย

scb icon

ธนาคารไทยพาณิชย์

เว็ยไซต์ที่ให้บริการในการทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์