แอปภาครัฐ สำหรับไอโอเอส

unnamed

เป๋าตัง - Paotang

สามารถใช้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่าน G-Wallet

ถุงเงิน-icon

ถุงเงิน

 เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางช่องทางนี้ได้

sso-connect

SSO Connect Mobile

บริการด้านประกันสังคม ตรวจสอบข้อมูล
สถานพยาบาล, ยอดเงินชราภาพ, การส่งเงินสมทบ, ยอดเงินทันตกรรม, เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

DLT Smart Queue

DLT Smart Queue

แอพพลิเคชั่นคิวอัตโนมัติของกรมการขนส่งทางบก ใช้สำหรับการรับคิว ดูคิว การจองคิว และการประชาสัมพันธ์

FARMBOOK สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

FARMBOOK สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรไทย

Morchana icon

หมอชนะ - Morchana

แอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Air4Thai icon

Air4Thai

แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทย ได้รับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ