แอปภาครัฐ สำหรับแอนดรอยด์

unnamed

เป๋าตัง - Paotang

สามารถใช้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่าน G-Wallet

sso-connect

SSO Connect Mobile

บริการด้านประกันสังคม ตรวจสอบข้อมูล
สถานพยาบาล, ยอดเงินชราภาพ, การส่งเงินสมทบ, ยอดเงินทันตกรรม, เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

DLT Smart Queue

DLT Smart Queue

แอพพลิเคชั่นคิวอัตโนมัติของกรมการขนส่งทางบก ใช้สำหรับการรับคิว ดูคิว การจองคิว และการประชาสัมพันธ์

FARMBOOK สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

FARMBOOK สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

สมุดทะเบียนเกษตรกรไทยแบบดิจิทัล
– แจ้งปลูกปรับปรุงข้อมูลการปลูก
– ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

Morchana icon

หมอชนะ - Morchana

แอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Air4Thai icon

Air4Thai

แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทย ได้รับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

Thaichana icon

ไทยชนะ - Thaichana

แอปเพื่อให้ร้านค้า ได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลการเข้า-ออก ของลูกค้า ประชาชนทั่วไปใช้เพื่อติดตามความเสี่ยงและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19

krungthai next icon

Krungthai NEXT

ธนาคารกรุงไทย

scb easy icon

SCB EASY

ธนาคารไทยพาณิชย์

kplus icon

K PLUS

ธนาคารกสิกรไทย

KMA icon

KMA

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา