หลักสูตรอบรม

ครอบครัวทัวร์วิถีชนบท

หลักสูตร

สนใจติดต่อ

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย)

คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261

คุณประยม 081- 760 3030

ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908

หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412

ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th