ค่ายภาษาอังกฤษ

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

ค่ายคนยุคใหม่หัวใจเพื่อสังคม

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

ค่ายของคนกล้าทำ กล้าเปลี่ยน

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

ครอบครัวทัวร์วิถีชนบท

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

การสัมมนา และศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหาประปา(บาดาล)ขาดทุน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

อบรมเชิงท่องเที่ยววัฒนธรรม

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

อบรมเกษตรกึ่งท่องเที่ยววิถีอีสานใต้

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรแนวใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (ศูนย์มีชัย) คุณแก่นศรี 091-834 4463  098-163 5261 คุณประยม 081- 760 3030 ศูนย์มีชัยจักราช 085-488 9908 หรือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ (02) 229 4611 ต่อ 411  412 ที่อยู่: 146 หมู่ที่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 อีเมล: chakkaratcamp@pda.or.th

Continue reading