องค์กรที่ร่วมมือกับ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

สมาคมฯ ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่า 50 ปีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและปกป้องอนาคต แต่เราไม่สามารถทำคนเดียวได้

สมาคมฯได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานและบุคคลทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสร้างโครงการมาแล้วกว่า 300 โครงการ ช่วยเหลือชีวิตไปแล้วกว่า 1,000,000 ชีวิต ลดความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

องค์กรที่ร่วมมือ
chevron-logo-small-260-fix

Chevron Thailand

เชฟรอนประเทศไทยภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับพีดีเอช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน 50 หมู่บ้าน

SOROPTIMIST-logo-small-260

Soroptimist International

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์และทางเลือกอาชีพแก่สตรี

USAID-logo-small-260

USAID

ร่วมมือกันกับสมาคมฯในโครงการสุขภาพและสุขอนามัยการวางแผนครอบครัว

Rockefeller-logo-small-260

The Rockefeller Foundation

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯในการวางแผนครอบครัวและการป้องกันAID

Lam-Soon-logo-small-260-fix

Lam Soon (Thailand)

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกในชุมชน

EGAT-logo-small-260

EGAT

กฟผ. ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอำเภอแม่เมาะ รวม 45 หมู่บ้าน

RATCH-logo-small-260-fix

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโรงไฟฟ้าราชบุรี

Betagro-logo-small-260

BETAGRO

เบทาโกรภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

Microsoft-logo-small-260

Microsoft Thailand

ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 370 เครื่อง และสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านไอทีให้กับชุมชนโดยมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

LIVGOLF-logo-small-260

LIV GOLF

ร่วมกับสมาคมฯจัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียนและกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 71 ยูนิต

SSI-logo-small-260

Sahaviriya Steel Industries

เอสเอสไอ กรุ๊ป มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในนิคมอุตสาหกรรม

PTT-logo-small-260

PTT Public Company Limited

ปตท. และ สมาคมฯ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 45 หมู่บ้าน

Buddharaksa-Foundation-logo-small-260

Buddharaksa Foundation

มูลนิธิพุทธรักษามีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้

JOICFP-logo-small-260

JOICFP

ได้ร่วมมือกันกับสมาคมฯ ในโครงการวางแผนครอบครัวและควบคุมปรสิตแบบบูรณาการ(FPPC)

pfizer-fouindation-logo-small-260

Pfizer Foundation

มูลนิธิไฟเซอร์ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือเชิงบวก:สินเชื่อรายย่อยเพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับและผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

UNFPA-logo-small-260

UNFPA

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการสนับสนุนชุมชนชาวไทยภาคเหนือสำหรับเอชไอวี/เอดส์

NHSO-logo-small-260

National Health Security Office

สปสช. สนับสนุนสมาคมฯ ใน2โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ทักษะการพัฒนาชีวิต และการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับนักศึกษา

UNAIDS-logo-small-260

UNAIDS

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการสร้างเงินกู้เพื่อชุมชนเชิงบวกด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย

THE-WORLD-BANK-logo-small-260

THE WORLD BANK

ธนาคารโลกกำลังเลือกสมาคมฯ เพื่อประเมิน 16 โครงการของโครงการ THE INNOVATION DAY WINNING PROJECTS 2001

SET-logo-small-260

Stock Exchange of Thailand Foundation

ตลท. มอบรางวัลให้สมาคมฯ “รางวัลมีชัย วีระไวทยะ” สาขาสังคมชนบท ประจำปี 2550-2562

UNHCR-logo-small-260

UNHCR

รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา

KAS-logo-small-260

KONRAD

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการการมีส่วนร่วมของสตรีและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (KONRAD-WPE)

Government-of-the-Netherlands-logo-small-260

Government of the Netherlands

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการศูนย์ดูแลเด็กวันเด็กของคนงานก่อสร้าง

Bank_for_Agriculture_and_Agricultural_Cooperatives_Logo-small-260

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยา(สึนามิ)

PTTEP_Logo-small-260

PTT Exploration and Production (PTTEP)

ปตท.สผ. มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการริเริ่มธุรกิจไทยในการพัฒนาชนบท(TBIRD)

UNDP-logo-small-260

UNDP

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการ Women and Wealth Project Small Business Enterprises(กัมพูชา จีน และอินเดีย)

Ministry-of-Industry-logo-small-260

Ministry of Industry

กระทรวงอุตสาหกรรมมีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการขยายการผลิตสู่ชนบท

Skoll-foundation_Logo-small-260

Skoll Foundation

มูลนิธิฯมีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนและการบรรเทาความยากจน และโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน

Bill-Melinda-Gates-Foundation-logo-small-260

Bill & Melinda Gates Foundation

มูลนิธิฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนและการบรรเทาความยากจน

IKEA-Foundation-logo-small-260

IKEA Foundation

มูลนิธิอิเกียภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครอบครัว และชุมชนชาวไทย

Coca-Cola-foundation_Logo-small-260

Coca-Cola Foundation

มูลนิธิโคคา-โคลาภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำสะอาดและเพียงพอโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Environment-Fund-logo-small-260

ENVIRONMENT FUND

กองทุนสิ่งแวดล้อมมีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการต้นไม้เพื่อเรา