องค์กรที่ร่วมมือกับ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

สมาคมฯ ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่า 50 ปีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและปกป้องอนาคต แต่เราไม่สามารถทำคนเดียวได้

สมาคมฯได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานและบุคคลทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสร้างโครงการมาแล้วกว่า 300 โครงการ ช่วยเหลือชีวิตไปแล้วกว่า 1,000,000 ชีวิต ลดความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ให้การสนับสนุนอยู่

KAS

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการการมีส่วนร่วมของสตรีและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (KONRAD-WPE)

Ministry of Public Health

กระทรวงสาธารณสุข มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ

PTT Public Company Limited

ปตท. และ สมาคมฯ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 45 หมู่บ้าน

LIV GOLF

ร่วมกับสมาคมฯจัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียนและกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 71 ยูนิต

Buddharaksa Foundation

มูลนิธิพุทธรักษามีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้

Stock Exchange of Thailand Foundation

ตลท. มอบรางวัลให้สมาคมฯ “รางวัลมีชัย วีระไวทยะ” สาขาสังคมชนบท ประจำปี 2550-2562

UNDP

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการ Women and Wealth Project Small Business Enterprises(กัมพูชา จีน และอินเดีย)

National Health Security Office

สปสช. สนับสนุนสมาคมฯ ใน2โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ทักษะการพัฒนาชีวิต และการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับนักศึกษา

ENVIRONMENT FUND

กองทุนสิ่งแวดล้อมมีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการต้นไม้เพื่อเรา

L'Oréal

L’Oréal ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ

Ford Foundation

มูลนิธิฟอร์ดประเทศไทย มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ

เคยให้การสนับสนุน

THE WORLD BANK

ธนาคารโลกกำลังเลือกสมาคมฯ เพื่อประเมิน 16 โครงการของโครงการ THE INNOVATION DAY WINNING PROJECTS 2001

PTT Exploration and Production (PTTEP)

ปตท.สผ. มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการริเริ่มธุรกิจไทยในการพัฒนาชนบท(TBIRD)

Microsoft Thailand

ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 370 เครื่อง และสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านไอทีให้กับชุมชนโดยมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

JOICFP

ได้ร่วมมือกันกับสมาคมฯ ในโครงการวางแผนครอบครัวและควบคุมปรสิตแบบบูรณาการ(FPPC)

The Rockefeller Foundation

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯในการวางแผนครอบครัวและการป้องกันAID

IKEA Foundation

มูลนิธิอิเกียภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครอบครัว และชุมชนชาวไทย

Bill & Melinda Gates Foundation

มูลนิธิฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนและการบรรเทาความยากจน

Skoll Foundation

มูลนิธิฯมีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนและการบรรเทาความยากจน และโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน

Chevron Thailand

เชฟรอนประเทศไทยภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับพีดีเอช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน 50 หมู่บ้าน

Soroptimist International

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์และทางเลือกอาชีพแก่สตรี

IPPF

IPPF มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯในโครงการ Village Program(VP)

Pfizer Foundation

มูลนิธิไฟเซอร์ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือเชิงบวก:สินเชื่อรายย่อยเพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับและผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

UNAIDS

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการสร้างเงินกู้เพื่อชุมชนเชิงบวกด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย

USAID

ร่วมมือกันกับสมาคมฯในโครงการสุขภาพและสุขอนามัยการวางแผนครอบครัว

UNFPA

มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในโครงการสนับสนุนชุมชนชาวไทยภาคเหนือสำหรับเอชไอวี/เอดส์

EGAT

กฟผ. ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอำเภอแม่เมาะ รวม 45 หมู่บ้าน

BETAGRO

เบทาโกรภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโรงไฟฟ้าราชบุรี

Government of the Netherlands

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรของสมาคมฯ ในโครงการศูนย์ดูแลเด็กวันเด็กของคนงานก่อสร้าง

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยา(สึนามิ)

UNHCR

รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา

Ministry of Industry

กระทรวงอุตสาหกรรมมีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯในการขยายการผลิตสู่ชนบท

องค์กรพันธมิตร
 • IPAVS
 • Aus AID
 • FPIA
 • PIACT
 • Population Crisis Committee
 • ICOMP
 • KungthaiAxa Life
 • German Agro Action GAA
 • GTZ
 • GENEVA
 • Bristol Myers
 • Squibb Foundation
 • ECAIDS
 • Monsanto Company
 • NCA
 • AIDAB
 • FHI
 • John Hopkins University
 • URC
 • AIDSCAP
 • Norvartise
 • Global Fund
 • WHO
 • HWDC
 • Plan Thailand
 • Riche Monde
 • TIAW
 • British Gas Co,Ltd.
 • Rotary Club (Singapore)
 • Netherlands Embassy
 • Lien Foundation (Singapore)
 • Nestle Co,Ltd (Thailand)
 • Unilever
 • Unocal Thailand
 • Myers Foundation
 • Melbourne University
 • Novatis (Thailand)
 • East Water
 • Hong Kong Football Club
 • British Chamber of Commerce
 • BAAC (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)
 • Mahidol University
 • Canada Foundation
 • EI’safeCo.,Ltd. (Norway)
 • Meespierson Asia Ltd.
 • RFSU Co.,Ltd. (Sweden)
 • Summit Foundation
 • The Asia Society
 • Blackstaff Press Co.,Ltd. (Ireland)
 • Motorsport Co.,Ltd.
 • Solutions Pty Ltd
 • Internationl School Association of Thailand
 • Peter and Helan Jacger Novartis Thailand
 • Meespierson Asia Ltd