โครงการ ต้นไม้เพื่อเรา
โครงการ “ต้นไม้เพื่อเรา” อีกรูปแบบหนึ่งของการบรรเทาปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ด้วยการมอบให้ชุมชนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในป่าชุมชน ในบริเวณโรงเรียน ในบริเวณวัด หรือบริเวณริมถนน ฯลฯ ช่วยลดข้อจำกัดของการไม่มีพื้นที่ปลูกป่า และไม่มีเวลาดูแลต้นไม้
ต้นไม้แต่ละต้นจะได้มาจากการส่งเสริมให้ชุมชนเพาะกล้าด้วยตนเอง การขอสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน หรือขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อาจไม่มีเวลาหรือไม่พร้อมที่จะปลูกเอง ต้นไม้ที่ปลูกแล้วแต่ละต้น จะมีการติดตามและดูแลให้อยู่รอดโดยชุมชน

แค่คลิกก็สมารถปลูกต้นไม้ได้
ชุมชนของเราจะดูแลต้นไม้ของคุณ
บริจาค 30บาท สำหรับต้นไม้ 1 ต้น

พันธุ์ไม้ที่เราปลูก
Gurjan

ยางนา

Takian

ตะเคียน

Tamarind

มะขาม

Bermese rosewood

ประดู่ป่า

Pod mahogany

มะค่าโมง

Pink Mempat

ติ้วป่า

White Trumpet Tree

แคนา

Kassod Tree

ขี้เหล็ก

พื้นที่โครงการ

สมาคมฯมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปฏิบัติการของเราทั่วประเทศไทย

 • Map-numbering-01-1-34x38 จังหวัดเชียงราย
 • Map-numbering-02-34x38 จังหวัดพะเยา
 • Map-numbering-03-34x38 จังหวัดนครราชสีมา
 • Map-numbering-04-34x38 จังหวัดขอนแก่น
 • Map-numbering-05-34x38 จังหวัดอุดรธานี
 • Map-numbering-06-34x38 จังหวัดมหาสารคาม
 • Map-numbering-07-34x38 จังหวัดกาฬสินธุ์
 • Map-numbering-08-34x38 จังหวัดบุรีรัมย์
 • Map-numbering-09-34x38 จังหวัดกาญจนบุรี
 • Map-numbering-10-34x38 จังหวัดราชบุรี
 • Map-numbering-11-34x38 จังหวัดพัทลุง
 • Map-numbering-12-34x38 จังหวัดกระบี่
 • Map-numbering-13-34x38 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • Map-numbering-14-34x38 จังหวัดพังงา

ประมาณการจะมีการปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นต่อปี ตามจำนวนประชากรในพื้นที่