การปลูกผักสวนครัวแบบที่ใช้พื้นที่ น้ำ และพลังงานน้อย
“โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ”  เป็นโครงการที่สมาคมฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ ที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเอง และมีอาหารที่มีคุณภาพไว้รับประทานอย่างเพียงพอ  โดยส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับผู้สูงอายุ แบบที่ใช้พื้นที่น้อย น้ำน้อย แรงน้อย แต่ให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อดำรงชีวิตได้  และยังมีผลผลิตส่วนหนึ่งไว้บริโภคเอง ได้นำส่วนที่เกินจากการบริโภคไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้สำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
ผู้สูงอายุจะได้รับการอบรมและชุดปลูกต้นไม้ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
S__8003612-400x300

ชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(น้ำนิ่ง)

ชุดปลูกนี้ราคา 400บาท ประกอบด้วย ตะกร้า กะละมัง เมล็ดพันธุ์ มะพร้าวสับ และดินปลูก

S__3563598_0-e1699582744958-400x300

ชุดดปลูกผักเข่ง

ชุดปลูกนี้ราคา 200บาท ประกอบด้วย เข่ง เมล็ดพันธุ์ มะพร้าวสับ และดินปลูก

beansprout-set-400x300

ชุดปลูกถั่วงอก

ชุดปลูกนี้ราคา 200บาท ประกอบด้วย ถังปลูกแบบมีฝาปิด หัวบัวรดน้ำ เมล็ดพันธุ์

P1000918-400x300

ชุดปลูกเห็ดนางฟ้า

ชุดปลูกนี้ราคา 300บาท ประกอบด้วย ก้อนเชื้อเห็ด วงบ่อปูน

ชีวิตที่เติมเต็มของผู้สูงอายุ

คุณยายเพียร โพทอง
ผู้สูงอายุจากอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ.2565
จากเดิมคุณยาย มีวิถีชีวิตเหมือยผู้สูงอายุในชนบทส่วนใหญ่ ที่มีเพียงรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท และปลูกขายผักสวนครัวขายได้เดือนละ ประมาณ 400-500 บาท หลังจากการเข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์การปลูกผักเข่ง เมล็ดพันธุ์ รวมถึงการให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการปลูกผักในแบบที่ใช้แรงน้อย น้ำน้อย และพื้นที่น้อย ทำให้คุณยายมีรายได้จากการขายผักเพิ่มขึ้นอีก เดือนละประมาณ 800-1,000 บาท
คุณยายเพียร… “ยายรู้สึกดีใจ มีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะมีโครงการดีๆ มาช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุ มีรายได้ และมีกำลังใจ และยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานๆ ที่มาช่วยดูแลสวนผัก เช่น เตรียมดิน รดน้ำ ช่วยกันขายผัก โครงการสอนให้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รู้จักการลงทุน-กำไร-ขาดทุน ทำให้หลานๆ ได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ กิจกรรมนี้เพราะกับผู้สูงอายุในชนบทมากๆ เพราะพอจะมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ทำเกษตรแบบใหม่นี้ไม่เหนื่อย ไม่ต้องมีพื้นที่เยอะ และไม่เปลืองน้ำ ทำได้ต่อเนื่องทุกฤดู ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องน้ำ มีน้ำน้อยก็ทำได้ มีผักขายได้ตลอดปี”