Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนในชนบท เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สถาบันการเงินในชุมชนเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญยิ่ง สมาคมฯ จึงได้จัดตั้งกลุ่มการเงินต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุน หรือกลุ่มออมทรัพย์ในพื้นที่เป้าหมายที่สมาคมฯ ดำเนินการอยู่ในทุกศูนย์ฯ/สาขา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มการเงินต่างๆ จนเป็น ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และเสริมสร้างการประหยัดของชาวบ้าน
2.เพื่อเป็นแหล่งงบประมาณในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานและการจัดกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ของหมู่บ้านด้วย

ในขณะเดียวกันสมาชิกมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม ผ่านกระบวนการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่ธุรกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เป็นสถาบันการเงินในชุมชน ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนนานัปการ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อันเป็นแนวทางของการพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านยังสามารถนำเงินกำไรส่วนหนึ่งไปจัดตั้งเป็น “กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน” เช่น กองทุนสวัสดิการ กองทุนการศึกษา กองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ กองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น

ปัจจุบันสมาคมฯ ได้พัฒนาและบูรณาการงานธนาคารพัฒนาหมู่บ้านควบคู่ไปกับงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ให้ผสมผสานไปด้วยกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน