สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อสมาคมฯ

สำนักงานใหญ่

PDA-logo-500x500

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02 2294611-28

โทรสาร 02 229 4632

pda@pda.or.th

www.pda.or.th

แผนที่

มูลนิธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

PDF-logo-364x364

มูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร

6 ถนนสุขุมวิท ซอย 12 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 22946121
โทรสาร 02 2294632

มูลนิธิจักราชพัฒนา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

146 หมู่ 2 บ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช อ.จักราช จ.นคราชสีมา 30230
โทรศัพท์ (044) 399168, 3991510
โทรสาร (044) 399198

ภาคเหนือ

1สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย

620/1 ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ (053) 719167, 740240
โทรสาร (053) 718869

2ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า เชียงราย

153 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรศัพท์ (053) 952131
โทรสาร (053) 952311

3ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านดู่ เชียงราย

52 หมู่ 2 ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57170
โทรศัพท์ (053) 776532-3
โทรสาร (053) 776534

4ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่จัน เชียงราย

342 หมู่ 1 ต. แม่ไร่ อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110
โทรศัพท์ (053) 763241-2
โทรสาร (053) 763243

5สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่

167 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053) 277805-6
โทรสาร (053) 814185

6ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ ลำปาง

620 หมู่ 8 บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โทรศัพท์ (054) 231759-61, 086-3692547
โทรสาร (054) 231760-1

7สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก

405 หมู่ 5 ซ.ราษฏร์ศัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321299,  321173-4
โทรสาร (055) 280854

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา

86/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 258100-1
โทรสาร (044) 262816

9ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช นครราชสีมา

146 หมู่ 2 บ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช อ.จักราช จ.นคราชสีมา 30230
โทรศัพท์ (044) 399168, 3991510
โทรสาร (044) 399198

10ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ นครราชสีมา

98 หมู่ 6 บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
หรือ ตู้ ป.ณ. ปท.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ (036) 346219-20
โทรสาร (036) 227066

11ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง บุรีรัมย์

505 หมู่ 1 บ้านพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ (044) 689397
โทรสาร (044) 689120

12ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง บุรีรัมย์

81 หมู่ 6 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ (044) 657145-7
โทรสาร (044) 657084

13ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ บุรีรัมย์

130 ม.13 ต.โคกกลาง อ.ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ (044) 632004, 0-4478-2417
โทรสาร (044) 632004

14ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ ขอนแก่น

151 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ (กม.404) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ (043) 374121
โทรสาร (043) 374120

15ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน มหาสารคาม

30 หมู่ 13 บ้านแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ (043) 777060,  777160
โทรสาร (043) 777520

ภาคกลาง

16ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค กาญจนบุรี

269/1 บ้านพุน้อย หมู่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ (034) 532091-2, 531552
โทรสาร (034) 532092

17ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี

75 หมู่ 7 บ้านหุบมะกล่ำ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ (032) 234364-6
โทรสาร (032) 234367

18ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจอมบึง ราชบุรี

208 ม. 5 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ (032) 262916
มือถือ 085 488 9871

ภาคใต้

19ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่

441 หมู่ 1 บ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ (074) 694301-7
โทรสาร (074) 694070