สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์/สาขา

ภาคเหนือ

Image2

1.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Image2

2.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Image2

3.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Image2

4.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Image2

5.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Image2

6.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Image2

7.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา

Image2

8.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Image2

9.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Image2

10.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

Image2

11.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Image2

12.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง

Image2

13.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Image2

14.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาคใต้

Image2

15.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ จังหวัดกระบี่