สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562  / พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานผู้สนับสนุนทั้งมูลนิธิ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวม 27 องค์กร

โดยดำเนินการในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 134 โรงเรียนจาก 54 จังหวัด