สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

โครงการ RSSI UK Summer Camp 2019 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / โครงการ RSSI UK Summer Camp 2019 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

โครงการ RSSI UK Summer Camp 2019 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

Info

โครงการ RSSI UK Summer Camp 2019 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน หรือ ซัมเมอร์แคมป์ ปิดเทอมนี้ RSSI Education & Travel ร่วมกับ Oxford School of English ได้จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์แคมป์) UK Summer Camp 2019 ในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ ณ เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ โครงการเปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ และบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุ เข้าร่วมโครงการ RSSI UK Summer Camp 2019 นอกจากจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและถูกต้องแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน จะได้ไปทัศนศึกษาตามเมืองและสถานที่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อาทิ London, Bath, Cambridge, Strafford-upon-Avon, Warwick, Stonehenge,Windsor และช้อปปิ้งที่ Bicester Village

 

Oxford School of English

เหมาะสำหรับผู้มีอายุุ 12 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford (อ๊อกฟอร์ด) ใกล้กับสถานีรถโดยสารประจำทาง ธนาคาร ร้านอาหาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ไปรษณีย์ และ Art Gallery โรงเรียนก่อตั้งในปี 2000 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมือง Oxford ซึ่งได้รับการรับรองจาก British Council และ English UK ในแต่ละปีมีนักเรียนจาก 40 ประเทศทั่วโลกมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ดังนั้นในห้องเรียนห้องหนึ่ง จะมีนักเรียนนานาชาติเรียนร่วมกัน นักเรียนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดเห็น ตลอดจนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด จากเพื่อนๆ ทั่วทุกมุมโลก

กิจกรรม

เรียนภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น (Intensive Course)
ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับในช่วงเย็น – ค่ำ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ  เช่น การตื่นเต้นระทึกขวัญไปกับ Ghost Trail กิจกรรมชมภาพยนตร์ การเล่นไอซ์สเก็ต
การเดินทางท่องเที่ยวครึ่งวันในบ่ายวันพุธ เช่น ทัศนศึกษา Blenheim Palace Asholean Museum
และท่องเที่ยวเต็มวันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
ทัศนศึกษาต่างเมือง : ท่องเที่ยวเมื่องสำคัญต่างๆ ทุกวันเสาร์ เช่น ลอนดอน  Cambridge เมือง Bath&Stonehenge เป็นต้น

ที่พัก / อาหาร

พบกับ Host Family  ชาวอังกฤษห้องละ 2 คน โดยทางครอบครัวจะจัดเตรียมอาหารให้อย่างน้อย 2 มื้อต่อวัน คือ อาหารเช้า และเย็น (ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย)

การเดินทาง : บ้านพักไม่ไกลจากโรงเรียนเดินทางสะดวกปลอดภัย ด้วยรถโดยสารประจำทาง 15 – 20 นาที

ค่าเข้าร่วมโครงการ : 185,000 บาท

ราคานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน โดยสายการบินไทย
2. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ตลอด 4 สัปดาห์
3. ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ
4. ค่าอาหาร 3 มื้อ ต่อวัน
5. ค่ารถจากสนามบินสู่ที่พักและจากที่พักไปโรงเรียน (ไป-กลับ)
6. ค่าทัศนศึกษา
7. ค่ากิจกรรมและอุปกรณ์
8. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
9. กระเป๋าเดินทาง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม
10. ค่าธรรมเนียมทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าเดินทางอื่นๆ นอกเหนือจากที่โรงเรียนจัดให้

Info
Date: March 30, 2019
Duration: 30 Days