สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

ศูนย์/สาขา

ภาคเหนือ

1.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

3.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

6.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จังหวัดนครราชสีมา

7.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา

8.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

9.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

10.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

11.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

12.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ภาคกลาง

13.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

14.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาคใต้

15.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ จังหวัดกระบี่