สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพฯ

เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02 229 611 - 28

โทรสาร : 02 229 4632

Email : pda@pda.or.th

Website : www.pda.or.th

Facebook : www.facebook.com/PDA.Thailand

แผนที่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพฯ

สมาคมสาขาและศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน

ภาคเหนือ

1. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย

620/1 ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ (053) 719167, 740240 โทรสาร (053) 718869
cr@pda.or.th

2. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า เชียงราย

153 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรศัพท์ (053) 952131 โทรสาร (053) 952311
wpp@pda.or.th

3. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่จัน เชียงราย

342 หมู่ 1 ต. แม่ไร่ อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110
โทรศัพท์ (053) 763241-2 โทรสาร (053) 763243
mc@pda.or.th

4. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่

167 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053) 277805-6 โทรสาร (053) 814185
cm@pda.or.th

5. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ ลำปาง

620 หมู่ 8 บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โทรศัพท์ (054) 231759-61,086-3692547 โทรสาร (054) 231760-1
mm@pda.or.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา

86/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 258100-1 โทรสาร (044) 262816
nkr@pda.or.th

7. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช นครราชสีมา

146 หมู่ 2 บ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช อ.จักราช จ.นคราชสีมา 30230
โทรศัพท์ (044) 399168, 3991510, โทรสาร (044) 399198
chk@pda.or.th

8. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ นครราชสีมา

98 หมู่ 6 บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
หรือ ตู้ ป.ณ. ปท.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ (036) 346219-20 โทรสาร (036) 227066
st@pda.or.th

9. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง บุรีรัมย์

505 หมู่ 1 บ้านพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ (044) 689397 โทรสาร (044) 689120
pts@pda.or.th

10. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง บุรีรัมย์

81 หมู่ 6 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ (044) 657145-7 โทรสาร (044) 657084
nr@pda.or.th

11. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ บุรีรัมย์

130 ม.13 ต.โคกกลาง อ.ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ (044) 632004,0-4478-2417 โทรสาร (044) 632004
lpm@pda.or.th

12. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ ขอนแก่น

151 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ (กม.404) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ (043) 374121 โทรสาร (043) 374120
bp@pda.or.th

13. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน มหาสารคาม

30 หมู่ 13 บ้านแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ (043) 777060, 777160 โทรสาร (043) 777520
msk@pda.or.th

ภาคกลาง/ภาคตะวันตก

14. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค กาญจนบุรี

269/1 บ้านพุน้อย หมู่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ (034) 532091-2, 531552 โทรสาร (034) 532092
sy@pda.or.th

15. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี

75 หมู่ 7 บ้านหุบมะกล่ำ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ (032) 234364-6 โทรสาร (032) 234367
rb@pda.or.th

16. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจอมบึง ราชบุรี

208 ม. 5 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ (032) 262916 มือถือ 085 488 9871
jb@pda.or.th

ภาคใต้

17. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่

441 หมู่ 1 บ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ (074) 694301-7 โทรสาร (074) 694070
kb@pda.or.th