1 | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย
ก่อตั้งปี พ.ศ.2518

620/1 ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ (053) 719167, 740240 โทรสาร (053) 718869
cr@pda.or.th

2 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า เชียงราย
ก่อตั้งปี พ.ศ.2523

153 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรศัพท์ (053) 952131 โทรสาร (053) 952311
wpp@pda.or.th

3 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านดู่ เชียงราย
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2555

52 หมู่ 2 ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57170
โทรศัพท์ (053) 776532-3 โทรสาร (053) 776534
bd@pda.or.th

4 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่จัน เชียงราย
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2555

342 หมู่ 1 ต. แม่ไร่ อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110
โทรศัพท์ (053) 763241-2 โทรสาร (053) 763243
mc@pda.or.th

5 | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่
ก่อตั้งปี พ.ศ.2527

167 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053) 277805-6 โทรสาร (053) 814185
cm@pda.or.th

6 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ ลำปาง
ก่อตั้งปี พ.ศ.2550

620 หมู่ 8 บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โทรศัพท์ (054) 231759-61,086-3692547 โทรสาร (054) 231760-1
mm@pda.or.th

7 | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก
ก่อตั้งปี พ.ศ.2527

405 หมู่ 5 ซ.ราษฏร์ศัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321299, 321173-4 โทรสาร (055) 280854
psl@pda.or.th

8 | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2524

86/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 258100-1 โทรสาร (044) 262816
nkr@pda.or.th

9 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช นครราชสีมา
ก่อตั้งปี พ.ศ.2531

146 หมู่ 2 บ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช อ.จักราช จ.นคราชสีมา 30230
โทรศัพท์ (044) 399168, 3991510, โทรสาร (044) 399198
chk@pda.or.th

10 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ นครราชสีมา
ก่อตั้งปี พ.ศ.2528

98 หมู่ 6 บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
หรือ ตู้ ป.ณ. ปท.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ (036) 346219-20 โทรสาร (036) 227066
st@pda.or.th

11 |ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง บุรีรัมย์
ก่อตั้งปี พ.ศ.2523

505 หมู่ 1 บ้านพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ (044) 689397 โทรสาร (044) 689120
pts@pda.or.th

12 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง บุรีรัมย์
ก่อตั้งปี พ.ศ.2527

81 หมู่ 6 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ (044) 657145-7 โทรสาร (044) 657084
nr@pda.or.th

13 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ บุรีรัมย์
ก่อตั้งปี พ.ศ.2542

130 ม.13 ต.โคกกลาง อ.ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ (044) 632004,0-4478-2417 โทรสาร (044) 632004
lpm@pda.or.th

14 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ ขอนแก่น
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2524

151 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ (กม.404) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ (043) 374121 โทรสาร (043) 374120
bp@pda.or.th

15 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน มหาสารคาม
ก่อตั้งปี พ.ศ.2524

30 หมู่ 13 บ้านแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ (043) 777060, 777160 โทรสาร (043) 777520
msk@pda.or.th

16 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค กาญจนบุรี
ก่อตั้งปี พ.ศ.2541

269/1 บ้านพุน้อย หมู่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ (034) 532091-2, 531552 โทรสาร (034) 532092
sy@pda.or.th

17 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี
ก่อตั้งปี พ.ศ.2547

75 หมู่ 7 บ้านหุบมะกล่ำ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ (032) 234364-6 โทรสาร (032) 234367
rb@pda.or.th

18 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจอมบึง ราชบุรี
ก่อตั้งปี พ.ศ.2556

208 ม. 5 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ (032) 262916 มือถือ 085 488 9871
jb@pda.or.th

19 | ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่
ก่อตั้งปี พ.ศ.2548

441 หมู่ 1 บ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ (074) 694301-7 โทรสาร (074) 694070
kb@pda.or.th

-->